Please take a look at

BUILD YOUR ENGLISH

...and improve your language skills!

 

Technical English language course regarding construction sector

 

 

 

English language course

BUILD YOUR ENGLISH project

 

The project is funded by Leonardo da Vinci Programme

 

 Globalizacija je izpostavila pomen komunikacije med ključnimi akterji v gradbenem sektorju. To je še bolj izrazito s pojavom evropskega odprtega trga dela in dejstva, da veliko gradbenih podjetij v Evropi deluje tudi v tujini.

Projekt »Nadgradimo svojo angleščino« je namenjen izboljšanju komunikacijskih sposobnosti akterjev v procesu gradnje, zlasti mladih, ki začenjajo svojo poklicno kariero.

S projektom želimo izboljšati jezikovne spretnosti diplomantov gradbenih fakultet in srednjih šol ter gradbenih delavcev, in s tem izboljšati njihove poklicne kvalifikacije in zagotoviti kakovostno in učinkovito izvajanje vsakodnevnih del in aktivnosti.

Cilji projekta »Nadgradimo svojo angleščino« so:

 • ustvariti ustrezno metodologijo za usposabljanje, vključujoč slikovne in zvočne materiale, animacije in 3D grafiko za podporo uporabi programske opreme
 • ustvariti računalniško aplikacijo, ki omogoča uporabnikom programske opreme samostojno učenje tehničnega angleškega jezika
 • povečati jezikovne sposobnosti tehnične angleščine pri komunikaciji na gradbišču in pri vsakodnevnih delovnih aktivnostih
 • izboljšati sposobnosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu s pomočjo izboljšane komunikacije med gradbenim osebjem
 • povečati mobilnost delovne sile v Evropski uniji.

      Predvideni učinki:

 • izboljšana podpora učenju angleščine v šolah, povezanih z gradbeništvom
 • boljše strokovno znanje delavcev pri uporabi tehnične angleščine
 • izboljšana komunikacija na področju zagotavljanja zdravja in varnosti med akterji v sektorju gradbeništva
 • izboljšana kakovost delovne sile v državah EU.

Ciljne skupine projekta:

 • učenci srednjih gradbenih šol in gradbenih fakultet
 • gradbeni delavci
 • učitelji angleščine
 • nekvalificirani delavci, ki želijo izboljšati svoje jezikovne sposobnosti tehnične angleščine

Rezultati projekta:

 • metodologija usposabljanja z uporabo multimedijskih materialov
 • računalniški programi za samostojno učenje tehnične angleščine
 • smernice za poučevanje, materiali in praktični napotki.

Drugi rezultati  vključujejo razvoj jezikovno sposobnejše delovne sile v kratkoročnem smislu in povečanje števila kvalificiranih delavcev, zaposlenih v gradbenem sektorju na srednji in dolgi rok.

 


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.