Please take a look at

BUILD YOUR ENGLISH

...and improve your language skills!

 

Technical English language course regarding construction sector

 

 

 

English language course

BUILD YOUR ENGLISH project

 

The project is funded by Leonardo da Vinci Programme

 

 IDEA BUILD YOUR ENGLISH

Rozwój globalizacji spowodował wzrost znaczenia komunikacji pomiędzy pracownikami budowlanymi. Widoczne jest to doskonale na przykładzie otwartego rynku pracy w Unii Europejskiej oraz firm budowlanych, z których wiele działa na różnych rynkach europejskich i posiada nierzadko obcy kapitał. Ten stan wymaga na pracownikach budowlanych choćby  podstawowej znajomości jednego języka obcego.

Projekt BUILD YOUR ENGLISH ma na celu wsparcie młodych ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową oraz pracowników aktywnych zawodowo w uzyskaniu odpowiednich umiejętności związanych z komunikowaniem się

w języku angielskim podczas codziennej pracy.  

Projekt BUILD YOUR ENGLISH skoncentrowany jest na nauce technicznego języka angielskiego na poziomie A2.