Please take a look at

BUILD YOUR ENGLISH

...and improve your language skills!

 

Technical English language course regarding construction sector

 

 

 

English language course

BUILD YOUR ENGLISH project

 

The project is funded by Leonardo da Vinci Programme

 

 CELE BUILD YOUR ENGLISH

  • stworzenie odpowiedniej metodologii dostosowanej do aplikacji komputerowej,
  • stworzenie aplikacji komputerowej do samodzielnej nauki technicznego języka angielskiego z zakresu budownictwa
  • podwyższenie zdolności językowych u uczniów szkół budowlanych oraz pracowników budowlanych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa na budowach poprzez poprawne
    i zrozumiałe komunikowanie się ze sobą pracowników,
  • poprawa jakości komunikacji w języku angielskim na placach budów,

Przewidziane oddziaływanie:

  • wsparcie uczniów szkół technicznych budowlanych w uczeniu się języka angielskiego
  • zwiększenie bezpieczeństwa na budowach poprzez poprawne i zrozumiałe komunikowanie się ze sobą pracowników,
  • zwiększenie możliwości poruszania się pracowników budowlanych po europejskim rynku pracy.