Please take a look at

BUILD YOUR ENGLISH

...and improve your language skills!

 

Technical English language course regarding construction sector

 

 

 

English language course

BUILD YOUR ENGLISH project

 

The project is funded by Leonardo da Vinci Programme

 

 Rozwój globalizacji spowodował wzrost znaczenia komunikacji pomiędzy pracownikami budowlanymi. Widoczne jest to doskonale na przykładzie otwartego rynku pracy w Unii Europejskiej oraz firm budowlanych, z których wiele działa na różnych rynkach europejskich i posiada nierzadko obcy kapitał. Ten stan wymaga na pracownikach budowlanych choćby  podstawowej znajomości jednego języka obcego.

Projekt BUILD YOUR ENGLISH ma na celu wsparcie młodych ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową oraz pracowników aktywnych zawodowo w uzyskaniu odpowiednich umiejętności związanych z komunikowaniem się

w języku angielskim podczas codziennej pracy.  

Projekt BUILD YOUR ENGLISH skoncentrowany jest na nauce technicznego języka angielskiego na poziomie A2.

 • stworzenie odpowiedniej metodologii dostosowanej do aplikacji komputerowej,
 • stworzenie aplikacji komputerowej do samodzielnej nauki technicznego języka angielskiego z zakresu budownictwa
 • podwyższenie zdolności językowych u uczniów szkół budowlanych oraz pracowników budowlanych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na budowach poprzez poprawne
  i zrozumiałe komunikowanie się ze sobą pracowników,
 • poprawa jakości komunikacji w języku angielskim na placach budów,

Przewidziane oddziaływanie:

 • wsparcie uczniów szkół technicznych budowlanych w uczeniu się języka angielskiego
 • zwiększenie bezpieczeństwa na budowach poprzez poprawne i zrozumiałe komunikowanie się ze sobą pracowników,
 • zwiększenie możliwości poruszania się pracowników budowlanych po europejskim rynku pracy.

Beneficjenci projektu:

 • uczniowie techników i szkół budowlanych,
 • pracownicy budowlani,
 • nauczyciele języka angielskiego.
 • niewykwalifikowani pracownicy budowlani chcący poprawić swoje zdolności językowe 

Twarde rezultaty:

 • metodologia dostosowana do multimedialnego charakteru produktu
 • aplikacja komputerowa
 • materiały szkoleniowe, wskazówki metodyczne

Miękkie rezultaty dotyczą poprawy kwalifikacji pracowników budowlanych w krótkim okresie oraz wzrost wysoko wykwalifikowanych pracowników budowlanych na przestrzeniu dłuższego okresu czasu.

 


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.