Please take a look at

BUILD YOUR ENGLISH

...and improve your language skills!

 

Technical English language course regarding construction sector

 

 

 

English language course

BUILD YOUR ENGLISH project

 

The project is funded by Leonardo da Vinci Programme

 

 PROJEKTI EESMÄRGID

Projekti eesmärgid:

  • luua sobiv koolitusmetoodika, sh fotod, heli, animatsioon ja 3D graafika, mis toetaks tarkvara kasutamist
  • luua arvutitarkvara, mis võimaldaks kasutajatel õppida tehnilist inglise keelt iseseisvalt
  • parandada tehnilise inglise keele oskust  suhtlemisel ehitusplatsidel ja igapäevases tegevuses
  • tõsta tervise ja ohutuse kaitset läbi paranenud kommunikatsiooni ehituspersonali vahel
  • tõsta tööjõu mobiilsuse taset Euroopa Liidus

Oodatavad tulemused:

  • toetada inglise keele õpet ehitusega seotud õppeasutustes
  • parandada töötajate oskust kasutada tehnilist inglise keelt
  • parandada suhtlemist ja tõsta töö- ja tervise ohutust ehitusalal
  • tõsta EL riikide tööjõu kvaliteeti