Please take a look at

BUILD YOUR ENGLISH

...and improve your language skills!

 

Technical English language course regarding construction sector

 

 

 

English language course

BUILD YOUR ENGLISH project

 

The project is funded by Leonardo da Vinci Programme

 

 Globaliseerumine on esile tõstnud kommunikatsiooni tähtsust ehitusvaldkonna võtmesubjektide vahel. See on isegi veelgi ilmekam seoses Euroopa tööturu esiletõusmisega ja olukorras kus paljud Euroopa ehitusfirmad tegutsevad teistes riikides.

Projekt ARENDA OMA INGLISE KEELT kutsub üles ehitusalal tegelevaid inimesi parandama oma suhtlemisoskusi, seda eriti noorte puhul, kes alles alustavad oma kutsetegevust

Ehitusalaste õppeasutuste õpilaste ja ehitustööliste keeleliste oskuste parandamine võimaldab neil tõsta oma kutsealast kvalifikatsiooni ja siluda igapäevast tegevust.

Projekti eesmärgid:

 • luua sobiv koolitusmetoodika, sh fotod, heli, animatsioon ja 3D graafika, mis toetaks tarkvara kasutamist
 • luua arvutitarkvara, mis võimaldaks kasutajatel õppida tehnilist inglise keelt iseseisvalt
 • parandada tehnilise inglise keele oskust  suhtlemisel ehitusplatsidel ja igapäevases tegevuses
 • tõsta tervise ja ohutuse kaitset läbi paranenud kommunikatsiooni ehituspersonali vahel
 • tõsta tööjõu mobiilsuse taset Euroopa Liidus

Oodatavad tulemused:

 • toetada inglise keele õpet ehitusega seotud õppeasutustes
 • parandada töötajate oskust kasutada tehnilist inglise keelt
 • parandada suhtlemist ja tõsta töö- ja tervise ohutust ehitusalal
 • tõsta EL riikide tööjõu kvaliteeti

Projekti sihtgrupp:

 • ehituskoolide õpilased
 • ehitustöölised
 • inglise keele õpetajad
 • muud töölised, kes tahavad parandada oma tehnilise inglise keele oskust

Reaalsed tulemused:

 • multimeedia materjalide kasutamisega seotud koolitusmeetod
 • arvutitarkvara tehnilise inglise keele iseseisvaks õppimiseks
 • õppematerjalid, juhised ja näpunäited

Immateriaalsed tulemuseks on lühemas perspektiivis tööjõu kvaliteedi paranemine, keskmises ja pikemas perspektiivis aga kvalifitseeritud tööliste hulga suurenemine selles valdkonnas

 


Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.